Vi hjälper dig att utveckla en lärande organisation

 

En effektiv lärande organisation…

… har integrerat lärandet i arbetet och fokuserar på utveckling och innovation. Den förstår att det är förmågan i arbetet som räknas och ser därför till att lärandet sker nära eller i arbetet. Den förstår den begränsade effekten av formell utbildning och drar full nytta av informellt lärande och kunskapsdelning. Den har en digital strategi och vet att det finns mycket att vinna i att utnyttja ny teknik för att skapa snabbhet och tillgänglighet för medarbetaren.

..skapar framgång och lönsamhet

Enligt en studie från Bersin by Deloitte utvecklas effektiva lärande organisationer tre gånger bättre än genomsnittet. Flera studier visar hur lönsamhet, anställdas produktivitet, kundnöjdhet och marknadsandel beror på hur effektivt lärandet är i organisationen. Enligt PwC’s årliga studie av ledare i globala organisationer (”CEO Survey 2017”) är strategier för hantering av kompetens en av de högst prioriterade frågorna. 84% av ledare i Sverige är oroliga för tillgången av nyckelkompetens.

Vi hjälper dig att lyckas

För att lyckas behöver du etablera en lärande kultur med ett antal effektiva arbetssätt för lärandet. På Learntech har vi blandat internationellt bevisade ”Best Practices” med våra egna praktiska erfarenheter från 100-talet projekt och skapat ett ramverk du kan använda. Det börjar med att etablera processer för att säkerställa kopplingen mellan organisationens mål och lärandet.
Läs mer om vilka steg din organisation behöver ta

Vi som arbetar på Learntech har alla lång erfarenhet inom lärande och kompetensförsörjning. Läs mer om oss.

 

Dela den här sidan med nån...