Vi hjälper dig att utveckla en lärande organisation

 

En effektiv lärande organisation…

…kopplar lärande till organisationens mål och varje medarbetares unika kompetensbehov. Den förstår att det är förmågan i arbetet som räknas och ser därför till att lärandet sker nära eller i arbetet. Den förstår den begränsade effekten av formell utbild-
ning och drar full nytta av informellt lärande och kunskapsdelning. Den vet att det finns mycket att vinna i att utnyttja ny teknik för att skapa snabbhet och tillgänglighet för medarbetaren.

 

..skapar framgång och lönsamhet

Enligt en studie från Bersin & Associates var utvecklingen i lönsamhet tre gånger högre i ”Effektiva lärande organisationer” än genomsnittet. Flera studier visar hur lönsamhet, anställdas nöjdhet och mycket annat beror på  hur effektivt lärandet är i organisationen. Enligt PwC’s årliga studie av ledare i globala organisationer (”CEO Survey 2012”) är strategier för hantering av kompetens den mest prioriterade frågan.

Vi hjälper dig att lyckas

För att lyckas behöver du etablera en lärande kultur med ett antal effektiva arbetssätt för lärandet. På Learntech har vi blandat internationellt bevisade ”Best Practices” med våra egna praktiska erfarenheter från 100-talet projekt och skapat ett ramverk du kan använda. Det börjar med att etablera processer för att säkerställa kopplingen mellan organisationens mål och lärandet. Läs mer om 10 steg din organisation behöver ta.

Vi som arbetar på Learntech har alla lång erfarenhet inom lärande och kompetensförsörjning. Läs mer om oss.

Dela den här sidan med nån...