En effektiv lärande organisation är lönsammare

Bersin business outcome

Enligt en studie från Bersin by Deloitte utvecklas effektiva lärande organisationer tre gånger bättre än genomsnittet.

Bersin by Deloitte stöttar 60% av företagen på Fortune 1000 inom kompetensutveckling och lärande. Deras studier av av ”high impact learning organization” visar på en hög korrelation mellan affärsresultat och mognadsgrad av lärande. I exemplet ovan har de har de sett att vinstökningen för “high-impact learning organizations” var tre gånger högre, jämfört med snittet av de företag som ingick i studien. Grafen presenterar korrelationen mellan index för affärsresultat och “learning culture index”. Index för affärsresultat bygger på faktorer som vinst, produktivitet, kundnöjdhet och marknadsandel. “Learning culture index” bygger på 40 olika områden som bygger en “High-Impact learning culture”. Bersin by Deloitte menar att en stark kultur för kompetensutveckling och lärande skapar starkare affärsresultat.

Några av de områden som ingår i index för en “High-Impact learning culture” är:

  • Processer och organisation säkrar att lärandet är en del av verksamheten
  • Lärande och kompetensutveckling är integrerat med talent och perfomance management
  • Lärandet stöttar framgångsrikt snabbföränderliga affärsbehov
  • Lärandet är målorienterat och adresserar specifika problem inom performance
  • Lärandet är så integrerat som möjligt i arbetet.
Dela den här sidan med nån...