Utveckla en lärande organisation

I arbetet med att utveckla en lärande organisation kan du följa vår mognadstrappa för att snabbare nå resultat. Varje steg involverar organisationens kultur, individens upplevelse, teknologi och digital utveckling samt utbildningsavdelningens roll.

 

Mognadstrappan 2017

Vår trappa består av fyra steg för att utveckla en verksamhet mot en mer lärande organisation.

Formellt lärande:

De flesta organisationer arbetar idag med formellt lärande uppbyggt runt en kurskatalog som antingen är ämnesinriktad eller jobb- och uppgiftsanpassad. Utbildningen bedrivs allt mer genom olika digitala metoder och i blandade former. Organisationen har implementerat ett LMS för att leverera formell utbildning. En organisation som har utvecklat detta steg använder processer och metoder för att koppla lärande till organisationens mål samt till de kompetenskrav som arbetsuppgifterna kräver.

Utbildningsavdelningen har ägarskapet för innehållet i kurskatalogen.

Individ- och situationsanpassat lärande

Individen är i fokus vid utveckling av lärande, lärupplevelsen blir allt viktigare. Utbildningen ska vara situationsanpassad och innehållet ska vara relevant för målgruppen (kurerat innehåll). I utvecklingen av utbildning och annat innehåll används Design thinking (lägg in länk) som metod. Individen erbjuds att ta mer kontroll över sin egen utveckling. Individen kan själv välja vilket innehålls som hen behöver för att lösa sina arbetsuppgifter, när i tiden och vilken metod som passar bäst.

Ägarskapet finns i verksamheten.

Kontinuerligt lärande

Verksamheten fokuserar på prestationer istället för utbildning/kompetens som en isolerad företeelse (Performance Management). Organisationen har introducerat ”Just-in-time” och stöd för det informella lärandet. I detta steg finns ännu större möjligheter för individen att styra sin egen utveckling och även hur arbetsuppgifterna utförs förutsatt att önskat resultat uppnås. Lärande pågår hela tiden direkt i arbetet. Det sociala lärande och kunskapsdelning är väl utvecklat.

Ägarskapet finns i verksamheten.

Integrerat lärande

På den här nivån har initiativet för att både lära och att lära ut tagits över av individen. Lärandet är fullt ut integrerat i arbetet och ingen separat företeelse. Verksamheten tänker inte lärande längre utan utveckling och innovation. I den lärande kulturen är innovation och förändring i centrum. Kulturen tillåter misstag, dvs lärande genom att våga prova, utmana etc. Återkoppling och tid för reflektion är centralt. På denna nivå har organisationen en väl utvecklad digital strategi där teknik och arbete är fullt ut integrerat.

Ägarskapet finns hos individen.

 

Dela den här sidan med nån...