Utveckla en lärande organisation

I arbetet med att utveckla en lärande organisation kan du följa vår mognadstrappa för att snabbare nå resultat. Varje steg involverar utvecklingen av processer, människor och system.

trappan3

Många organisationer har idag ett etabelerat kurscentrum, uppbyggt runt en kurskatalog som vanligtvis är ämnesinriktad snarare än jobb- eller uppgiftsanpassad. Utbildningen bedrivs framför allt som klassrumsundervisning med enstaka inslag av elearning. Man har kanske implementerat ett LMS som framför allt används som kurskatalog, för att leverera elearning och för administration av klassrumsutbildning.

Vår trappa består av tre steg för att utveckla en verksamhet mot en mer lärande organisation.

Etablera förutsättningar för målstyrt och flexibelt lärande:

En organisation som har utvecklat detta steg använder processer och metoder för att koppla lärresruser till organisationens mål samt till de kompetenskrav som arbetsuppgifterna kräver. Organisationen har utvecklat flexibilitet i hur och när lärandet kan ske. Organisationen använder blandat lärande, t.ex. (Rapid) eLearning och webmöten för att komplettera klassrummet.

I arbetet med att utvecklas mot ett mer målstyrt och flexibelt lärande ingår att:

  1. Införa processer och metoder som säkrar koppling mellan lärande och organisationsens mål. LMS:et kompletteras med kompetensmodul.
  2. Skapa förutsättningar för att lärandet kan ske när och var som helst. Komplettera klassrum med enklare eLearning, webmöten, virtuella klassrum m.m.
  3. Mät effekten av lärandet kopplat mot prestation och mål
  4. Organisera ansvaret för utbildningen nära verksamheten.

Möjliggör lärande i arbetet

En organisation som har utvecklat detta steg fokuserar på prestationer och lärande i arbetet. Organisationen har börjat fokusera på prestationer och  introducerat ”Performance Managment”, ”Just-in-time” och stöd för det informella lärandet.

I arbetet med att möjliggöra lärande i arbetet ingår att:

  1. Fokusera på arbetsprestationer, införa Performance Management istället för utbildning/kompetens som en isolerad företelse.
  2. ”Formalisera” lärande i arbetet. Bygga in i jobbroller och processer.
  3. Göra lärandet tillgängligt just när arbetsuppgifterna utförs (just-in-time).
  4. Stötta det informella lärandet, införa Lärportaler.

Möjliggör delande av kunskaper och erfarenheter

En organisation som har utvecklat detta steg har flyttat ut initiativet för att både lära och att lära ut är flyttat till varje enskild medarbetare. Anställda är uppkopplade till relevanta kunskapsflöden (Forum, Communities, Wikis, RSS etc.) där man både hämtar och delar med sig av kunskaper.

I arbetet med att  möjliggöra delande av kunskaper och erfarenheter ingår att:

  1. Införa system/miljöer som tillåter anställda att dela med sig och samarbeta runt kunskaper.
  2. Bygga in samarbete och kunskapsdelning i jobbroller, processer och framför allt som en del av kulturen på arbetsplatsen

 

Läs mer om vår mognadstrappa för att utvecklas mot en lärande organisation

 

Dela den här sidan med nån...