Ulf Annerberg

Ulf har lång erfarenhet av att driva utbildningverksamhet, både i en större organisation i rollen som regions- och säljchef inom Ericsson Education, och i mindre företag i rollen som VD för Open Training. Ulf har konsultrollen drivit ett flertal större utbildningsprojekt, etablerat sälj- och marknadsutbildning i ett globalt företag, infört processer för etablera en effektiv lärande organisation, stöttat med kravanalys och upphandlingsunderlag för system och utbildningslösningar, samt varit ansvarig för att implementera kompetensstöd för Talent Management system och processer i stora organisationer.

Tfn: 0708-138312
Mail: ulf.annerberg@learntech.se

 

Dela den här sidan med nån...