Vi hjälper dig att lyckas

Våra konsulter hjälper dig att bli effektivare. Vi har med oss erfarenheterna från många andra organisationer och från den utveckling som finns inom dagens lärande. Vi erbjuder en objektiv och kritisk blick över vad som fungerar, vad som kan bli bättre och hur det kan göras. Våra erfarenheter kommer från 100-talet projekt i svenska stora och medelstora organisationer, från telecom till sjukvård.

Våra tjänster spänner inom ett brett område, från projektledning, processutveckling, upphandling av systemstöd till implementering av nya organisationer och arbetssätt.

 
   
Projektledning
Projektstöd
  Vi leder eller stöttar ditt projekt inom lärande utifrån din organisations förutsättningar, behov och önskat resultat.
Processutveckling
  Vi utvecklar effektiva processer för lärande, kompetens, performance- och talent management
Organisationsutveckling
  Vi hjälper dig att utveckla din organisation till att bli en effektiv lärande organisation
Performance consulting
  Alla prestationsproblem har inte med lärande att göra. Vi analyserar grundorsaken till att mål inte nås samt föreslår och implementerar lösningar för att säkerställa att förbättrade prestationer
Kompetensprofiler
   Vi stöttar dig att ta fram jobb/kompetensprofiler med fokus på prestation och arbetsuppgifter. Profilerna ska kunna som användas direkt för kompetensinsatser, men också för rekrytering, karriärplanering, utvecklingssamtal m.m
Förändringsarbete
  Vi hjälper dig att driva den förändring i organisationen som krävs för att skapa en lärande organisation
Upphandling och införande system
  Vi hjälper dig att identifiera behov, upphandla och införa systemstöd och lärportaler (Learning/Competence/Performance/Talent Management System) som stöttar lärandet i er organisation
Mätning och utvärdering
  Vi hjälper dig att skapa ett ramverk för att mäta effekten av förändringen

 

Vi erbjuder också stöd i ditt arbete med att utveckla effektivare utbildningsformer och produktion av lärmaterial.

 
   
Metodutveckling
  Vi stöttar i att införa metoder för kompetensstöd i arbetet, t.ex. On-the-Job Training, Coaching, Just-in-time.
Blandade lärformer
  Vi hjälper er att införa blandade lärformer för att nå ett mer effektivt lärande. Det kan t.ex. omfatta webinar, Rapid eLearning och eInstruktioner. Vårt fokus är att effektivisera nuvarande leverans av utbildning och att öka effekten i verksamheten
Effektiv produktion och Rapid eLearning
  Vi hjälper er att införa kostnadseffektiva arbetssätt för produktion av olika former av eLearning.
Användargenererat innehåll
  Vi stöttar i processen att upphandla och införa verktyg och metoder för användargenererat innehåll, dvs att din organisation själv kan utveckla lärmaterial

Läs mer om oss.

Dela den här sidan med nån...