Vi utvecklar din förmåga

Mognadstrappan 2017

Vi hjälper dig att införa en systematisk kompetenshantering och utveckla en effektiv lärande organisation.Det kan handla allt från mindre projekt till att utveckla en hel organisation. Vi agerar som projektledare, kravställare, rådgivare, processutvecklare och förändringsledare.

Learntech skiljer sig från de flesta leverantörer i branschen genom att inte erbjuda färdiga lösningar eller system. Vi är oberoende konsulter inte bundna till ett eget system eller produktionsorganisation. Vi analyserar istället behovet, föreslår lösningar och sätter ihop ett team för att leverera en optimal lösning utgående från förutsättningarna.

Få organisationer idag mäter prestationer och kan ta fram effektiva kompetensstöd utformade just för den unika arbetsuppgiften, situationen och målgruppen. Att gå från traditionell utbildning till systematisk kompetenshantering och vidare till en effektiv lärande organisation är ett stort steg. Det tar tid att integrera och fullt ut införa systemstöd, t.ex. LMS. Det tar tid införa målstyrt lärande.  Det tar tid att lära medarbetare och chefer att arbeta effektivt med lärande i vardagen.

Få organisationer är mogna att ta för stora steg. De tjänster vi erbjuder bygger på indelningen i delmål så att organisationen successivt kan utvecklas.

Läs mer om vårt ramverk för att utveckla en effektiv lärande organisation.

Läs mer om våra tjänster.

Dela den här sidan med nån...