Vägen till Learntech

lt8_06För 20 år sedan fanns inte LMS, eLearning eller Talent Management. En utbildningsfunktion var en skola. Det fanns klassrum och lärare och kursadministration. Det fanns inte konsulter inom lärande. Behovet av det har vuxit fram i takt med att lärandet och lärandets roll i organis-
ationer förändrats.

När vi (Johan och Helena) startade vårt första företag 1991 fanns inte eLearning. Det fanns CBT, på svenska Datorstödd Utbildning. Det var en ny företeelse och ganska marginell för utbild-
ningsfunktionen. Våra kunder var stora organisationer som Atlas Copco, Försvaret, Kvaerner, Valmet m.fl. Vi arbetade främst med deras kund- och produktutbildning. Det var långvariga relationer som lärde oss mycket om att få till en effektiv produktion och ta hänsyn till språk och produktvarianter. 1995 lanserade vi ett LCMS (Learning Content Management System) – Interact, som kunde hantera de komplexa produktionerna.  Som mest blev vi 120 personer och arbetade med allt från eLearning inom förändringsarbete till simulatorer för stridsledning.

2001 såg Johan behovet av en oberoende konsult. Allt fler organisationer upphandlade och införde LMS och drev stora projekt inom eLearning. Johan såg behovet att hjälpa kunderna att analysera sina behov och ställa krav på LMS och leverantörer. Learntech bildades. Ganska snabbt kom Helena med på båten och vi stöttade många organisationer med införande av LMS, eLärande och ledning av stora projekt.

Efter hand utvecklades våra kunders behov till att organisera egen utveckling av kurser. Vi hjälpte till med processer, verktyg och kompetensen att producera eLearning. Från 2005 har det mycket handla om att hjälpa kunder att komma igång med Rapid eLearning där vi har utbildat ett par hundra personer inom hundratalet svenska organisationer.

De senaste 5 åren har behovet utvecklats till att effektivisera hela utbildningsfunktionen, lärandet i hela organisationen. Vi stöttar nu i att införa en systematisk kompetenshantering, utveckla en effektiv organisation, implementera effektiva arbetssätt, upphandla och införa de system och verktyg som behövs och att utbilda och stötta de som skall jobba i organisationen.

Vi har idag samlat 8 av de mest erfarna och kunnigaste personerna inom lärande till Learntech. Vår strävan är inte att bygga en stor organisation med säljare, administration och egen produktion. Vi är ett nätverk där alla konsulter har ett eget företag, sin egen profil och erfarenhet men verkar under namnet Learntech. På det sättet lägger vi minimal tid på internt arbete och maximalt på att verka ute hos er kunder. Vi hålls samman av passionen för lärande organisationer och kunskapsutbyten mellan oss konsulter, er kunder och våra samarbetspartners.

Dela den här sidan med nån...